Etkinlik Yönetimi

Bilgi Formu

 

Halkla İlişkiler uygulamaları arasında, son yıllarda en çok uygulanan yöntemlerden biri etkinlik yönetimidir. Etkinlik yönetimi, halkla ilişkilerin etkinlik ve organizasyon temelli mesajlarını hedef kitleye en doğru planla iletmeyi amaçlayan bir yönetim sürecidir. 

 

 

 

 

Etkinlik yönetiminde; kurum ve markalar, etkinlik sürecinin en verimli şekilde geçmesi adına bir dizi plan, strateji ve adımları düşünürler. Özellikle büyük bir etkinlik için doğru adımların uygulanması ve olası bir krizi önlemek adına etkinlik yönetiminden faydalanılır.

Halkla ilişkiler; kurum, marka ve işletmeler için hayati uygulamalara sahiptir. Etkinlik yönetimi, itibar yönetimi ve kurumsal iletişim gibi uygulamalar,hedef kitle ya da müşteri grubu ile iyi niyetli iletişimi sürdürmek için gereklidirler. Etkinlik yönetimi, tüm bilgilerin pratik olarak uygulanabildiği bir süreçtir. Etkinlik öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılacağı önceden belirlenir ve çeşitli planlar üretilir. Önemli ve büyük ölçekli etkinlikler dışında da uygulanabilen etkinlik yönetimi, bugün en önemli halkla ilişkiler alanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.