Kriz İletişimi

Bilgi Formu

 

İnsanlara veya mülkiyetlere zarar verecek bütün tehditlerin veya tehdit edebilecek şeylerin, ciddi olarak işleri aksatan, itibara zarar veren veya negatif etki yaratan durumların tamamıdır. Krizlerin kurum içinde ve dışında, özellikle de medyada yarattığı olumsuz hava, etkilerini katlayarak arttırabilmektedir. 

 

 

Krizlerle beraber gelen bu kaosu iyi yönetmek ve krizlere soğukkanlılıkla cevap vermek için yönetim çabaları kadar iletişim çabalarına da ihtiyaç duyulmaktadır. Kamuoyunun desteğini almak için yapabilecek bilgilendirme, olumlu tutum ve sempati kazanma gibi algıların yönetildiği çabalar “kriz iletişimi çabalarını” oluşturur. Çalışma, krize nasıl cevap verileceği, verilecek cevaba ilişkin ekiplerin kurulması, kurum temsilcisinin neleri, nasıl açıklayacağı, medya ilişkileri gibi birçok iletişim konusunu kapsamaktadır.

Kriz iletişimi kriz öncesi, kriz dönemi ve kriz sonrası iletişim çabalarını kapsayan uzun süreli bir iştir. Kriz öncesi çabalar kriz unsurlarının fark edilmesini ve alınması gereken önlemler için yol gösterici olmayı amaçlar. Kriz sonrası iletişim çabaları ise algıları etkilemek, pozitif imajı devam ettirmek ve imajı yeniden oluşturmak içindir.

Kriz dönemlerindeki iletişim süreci krizin sebep olduğu belirsizlik nedeniyle ciddi anlamda test edilmektedir. Başarılı kriz iletişimi için gerekli unsurlar; iletişim planı, kriz takımı ve kriz iletişim stratejisidir.