Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi

Bilgi Formu

 

Sosyal sorumluluk kavramı, isminden de anlaşılacağı üzere bireylerin topluma karşı olan sorumluluklarını ifade etmektedir. Toplumdaki sosyal dengenin sağlanabilmesi için bireylerin oluşturması gereken sorumlulukların yerine getirilmesine denilebilir. Yani sosyal sorumluluk toplumdaki bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün kâr amacı ya da kişisel bir çıkar düşünmeksizin ortak bir amaç etrafında toparlanıp hareket etmesine denir.

 

 

 

 

 

Sosyal sorumluluk tamamen gönüllülük esasına göre yürütülmekte ve toplumu iyilik yapmaya, yardımseverliğe teşvik etmeye, özel bir konu hakkında insanları duyarlı davranmaya davet etmeye yöneliktir. Sosyal sorumluluk bilinci ile toplumda oluşabilecek olumsuz durumların bertaraf edilmesi mümkündür.