Liderlik İletişimi

Bilgi Formu

 

Kurumların vizyonu ve misyonu her ne kadar yerleşmiş olsa da, gerek kurumun tepe noktasındaki liderinin, gerekse farklı fonksiyonları yöneten liderlerin vizyonları da kurumun başarısında önemli pay sahibi olabiliyor.

 

 

 

Lider iletişimi sürekli bir iletişim anlayışıyla yapılır. Ana mesajlar ve hedef kitle belirlenerek hedef kitle nezdinde yaratıcı içerik oluşturulur. Söz konusu liderin güçlü yanları belirlenir. Güçlü yanlar üzerinden hedef kitleye istenilen mesajların ulaştırılabilmesi için alternatif mecralar oluşturulur. Bu mecralar her zaman sosyal mecralar olmayabilir. İletişimi kurgularken içten dışa kurgulamak doğru bir yöntemdir.