Medya İlişkileri Yönetimi

Bilgi Formu

Hedef odaklı stratejik iletişim planı çerçevesinde oluşturulan mesajların hedef kitle ve sosyal paydaşlara doğru zamanda ve etkili bir biçimde iletilmesini sağlar.

Medya; gündem belirlemede etkili, kamuoyu oluşturmada ise önemli bir araçtır. Etkili ve başarılı medya ilişkileri ile bireysel ve kurumsal olarak zihinlerde iz bırakır, farkındalık yaratırsınız! Medyada hedeflenen algının oluşturulması, medyanın önem ve öncelik verdiği konular, kişiler, kurumlar arasına girebilmeniz toplumun zihinsel haritasında da sizi önemli ve öncelikli hale getirir.